Utilizarea Relative Locators în Selenium: Simplificarea identificării elementelor

În automatizarea testelor cu Selenium, identificarea corectă a elementelor pe o pagină web este esențială pentru a asigura o testare stabilă și eficientă. O abordare inovatoare și utilă în acest sens este utilizarea Relative Locators, care facilitează găsirea elementelor în funcție de poziția relativă față de alte elemente. Acest articol va explora conceptul de Relative Locators și va furniza exemple de cod pentru a ilustra modul în care acestea pot fi utilizate în Selenium.

Ce sunt Relative Locators?

Relative Locators sunt o caracteristică introdusă în Selenium 4, care permite identificarea elementelor pe baza relației lor spațiale față de alte elemente. Acest lucru este deosebit de util în situații în care identificarea directă a unui element poate fi dificilă, dar poziția sa relativă față la alte elemente este cunoscută. Oferă o modalitate elegantă și eficientă de a identifica elemente pe baza relației lor spațiale față de alte elemente. Acest lucru poate facilita procesul de automatizare a testelor, în special în scenarii complexe. Integrarea Relative Locators în Selenium 4 aduce o valoare adăugată dezvoltatorilor de teste automate, sporind flexibilitatea și ușurând întreținerea testelor.

Există mai multe tipuri de Relative Locators în Selenium, printre care se numără:

 • above(): Găsește un element situat deasupra unui alt element.
 • below(): Găsește un element situat sub un alt element.
 • toLeftOf(): Găsește un element situat în stânga altui element.
 • toRightOf(): Găsește un element situat în dreapta altui element.
 • near(): Găsește un element aflat în proximitatea altui element.

Exemplu de Relative Locators în Selenium

Scenariul nostru va viza găsirea unui câmp de introducere în funcție de poziția sa relativă față de un alt element. Pentru ilustrare, vom utiliza limbajul de programare Java în combinație cu Selenium.

Vom considera un scenariu în care trebuie să identificăm un element input aflat în apropierea unui alt element pe o pagină web. Pentru a ilustra, vom utiliza Java în combinație cu Selenium. De asemenea, vom integra metodele setup() și teardown() pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a sesiunilor de test.

În testul de mai jos, exemplificăm puterea și versatilitatea locatorilor relativi în Selenium. Folosind Relative Locator near(), identificăm un câmp de introducere situat în apropierea a două elemente de referință, un logo de imagine și un buton, evidențiind astfel capacitatea de a localiza elemente în funcție de relația lor spațială pe pagină. De asemenea, în acest exemplu, am demonstrat utilizarea metodei toRightOf și toLeftOf, care completează gama de opțiuni oferite de locatorii relativi. Aceste abordări simplifică semnificativ procesul de identificare a elementelor și adaugă flexibilitate în cadrul testelor automate.

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.support.locators.RelativeLocator;
import org.testng.annotations.AfterClass;
import org.testng.annotations.BeforeClass;
import org.testng.annotations.Test;public class RelativeLocatorNearExample {

  private WebDriver driver;

	@BeforeClass
	public void setup() {
		driver = new ChromeDriver();
		driver.manage().window().maximize();
		driver.get("https://keyfood.ro/");
	}
	

	@Test
  public void nearLocatorTest() {

    // Identificarea elementului de referință (de exemplu, un label)
    WebElement referenceElement = driver.findElement(By.cssSelector("img[class*='desktop-logo']"));

    // Identificarea elementului de referință (de exemplu, un label)
    WebElement referenceElement2 = driver.findElement(By.cssSelector("div[class='button-icon']"));   

    // Utilizarea Relative Locator `near()` pentru a găsi un câmp de introducere în apropierea elementului de referință
		WebElement inputField = driver.findElement(RelativeLocator.with(By.xpath("//input")).near(referenceElement, 300).near(referenceElement2, 300));

    // Interacțiunea cu elementul găsit
    inputField.sendKeys("Hello, Near Locator!");

    //Stergerea textului din input
    inputField.clear();

    //Aceasi interactiune de data aceasta cu Relative Locator toRightOf si toLeftOf
		WebElement newInputField = driver.findElement(RelativeLocator.with(By.xpath("//input")).toRightOf(referenceElement).toLeftOf(referenceElement2));

		// Interacțiunea cu elementul găsit
		newInputField.sendKeys("Hello, toLeftOf and toRightOf Locators!");

  }


  @AfterClass
  public void tearDown(){

    // Închiderea browser-ului
    if (driver != null) {
      driver.quit();
    }
  }
}

Locatorii relativi reprezintă o adiție semnificativă în arsenalul unui tester, facilitând identificarea eficientă a elementelor pe baza relației lor spațiale. În exemplul nostru, Relative Locator near() a permis găsirea unui câmp de introducere în apropierea a două elemente distincte, simplificând astfel codul și îmbunătățind rezistența la modificări ale structurii paginii web. Această funcționalitate este deosebit de valoroasă în scenariile în care identificarea directă a elementelor poate fi dificilă sau nesustenabilă.

Prin urmare, implementarea locatorilor relativi în teste automate cu Selenium aduce beneficii semnificative, crescând eficiența și menținând stabilitatea testelor pe termen lung.

Codul poate fi gasit aici : github.com

Implementarea Setup și Teardown în testele Selenium cu TestNG și Java

Atunci când dezvoltăm teste automate pentru aplicații web cu Selenium și Java, este important să avem un mediu bine configurat pentru a asigura că testele rulează corect și eficient. O abordare comună în acest sens este utilizarea setup și teardown, oferite de framework-ul TestNG. În acest articol, vom explora cum să implementăm setup și teardown în teste Selenium folosind Java și TestNG.

Setarea mediului cu Setup

Metoda @BeforeClass din TestNG este utilizată pentru a executa cod înaintea primului test dintr-o clasă de teste. Această metodă este ideală pentru operațiile de setup care trebuie realizate o singură dată pentru întregul set de teste.

import org.testng.annotations.BeforeClass;
import org.testng.annotations.Test;

public class SeleniumTest {

  @BeforeClass
  public void setup() {
    // Configurare WebDriver, deschidere browser, etc.
    System.out.println("Setup pentru testele Selenium");
  }

  @Test
  public void test1() {
    // Test 1
    System.out.println("Execută Test 1");
  }
}

În exemplul de mai sus, metoda setup() va fi apelată înaintea execuției oricărui test din clasă. Aici poți configura WebDriver-ul, deschide browser-ul sau executa orice alte operațiuni de setup necesare.

Cleanup cu Teardown

Metoda @AfterClass din TestNG este utilizată pentru a executa cod după ce toate testele dintr-o clasă au fost rulate. Aceasta este o oportunitate ideală pentru operațiunile de cleanup sau pentru închiderea resurselor deschise în timpul setup-ului.

import org.testng.annotations.AfterClass;
import org.testng.annotations.Test;

public class SeleniumTest {

  @BeforeClass
  public void setup() {
    // Configurare WebDriver, deschidere browser, etc.
    System.out.println("Setup pentru testele Selenium");
  }

  @Test
  public void test1() {
    // Test 1
    System.out.println("Execută Test 1");
  }

  @Test
  public void test2() {
    // Test 2
    System.out.println("Execută Test 2");
  }

  @AfterClass
  public void teardown() {
    // Închidere browser, eliberare resurse, etc.
    System.out.println("Teardown după testele Selenium");
  }
}

Metoda teardown() este apelată după ce toate testele din clasă au fost rulate, oferind un loc potrivit pentru operațiuni de curățare și eliberare a resurselor.

O practică recomandată în dezvoltarea de teste automate este organizarea metodelor de setup și teardown într-o clasă separată, numită adesea TestBase sau BaseTest. Această clasă servește drept punct central pentru toate operațiunile de configurare și curățare și este extinsă de către clasele de teste specifice.

Avantaje ale utilizării unei Clase de Bază (BaseTest):

 1. Reutilizare a Codului: Prin plasarea metodelor de setup și teardown într-o clasă separată, poți reutiliza aceste metode în toate clasele de teste care extind această clasă de bază. Acest lucru conduce la un cod mai curat și mai ușor de întreținut.
 2. Consistență: Toate clasele de teste care extind BaseTest vor beneficia de aceeași configurare și curățare, asigurând consistența întregii suită de teste.
 3. Flexibilitate: Prin intermediul clasei de bază, poți adăuga și gestiona cu ușurință alte funcționalități globale necesare pentru testele tale, cum ar fi gestionarea datelor de test, logging-ul, sau interacțiunea cu servicii externe.

Iată un exemplu simplu pentru o clasă de bază (BaseTest) care conține metodele de setup și teardown:

import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.testng.annotations.AfterClass;
import org.testng.annotations.BeforeClass;

public class BaseTest {
  protected WebDriver driver;

  @BeforeClass
  public void setup() {
    System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:\\path\\to\\chromedriver.exe");
    driver = new ChromeDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    // Alte operațiuni de configurare
  }

  @AfterClass
  public void teardown() {
    if (driver != null) {
      driver.quit();
    }
    // Alte operațiuni de curățare
  }
}

O dată ce ai definit clasa de bază, poți extinde această clasă în toate clasele tale de teste specifice, precum SeleniumTest:

import org.testng.annotations.Test;

public class SeleniumTest extends BaseTest {

  @Test
  public void test1() {
    // Test specific
    // Nu este nevoie să configurezi WebDriver-ul sau să gestionezi cleanup-ul explicit
  }

  @Test
  public void test2() {
    // Alt test specific
  }
}

Această organizare a codului facilitează menținerea și extinderea suitei de teste și contribuie la un cod mai curat și mai ușor de gestionat în timp.

Utilizarea setup și teardown în teste automate cu Selenium și Java oferă o structură bine organizată și modulară pentru gestionarea configurării și închiderii mediului de test. TestNG facilitează aceste operațiuni prin intermediul anotărilor @BeforeClass și @AfterClass. Implementând aceste practici, poți asigura că testele tale rulează într-un mediu coerent și că resursele sunt gestionate eficient.

Cum să faci un screenshot folosind librăria Selenium în Java

Selenium este o librărie populară pentru automatizarea testelor pe aplicații web. Printre numeroasele funcționalități pe care le oferă, se numără și posibilitatea de a realiza capturi de ecran (screenshot-uri) ale paginilor web. În acest articol, vom explora cum poți utiliza Selenium în Java pentru a realiza un screenshot al unei pagini web.

Pasul 1: Configurarea proiectului Java

Pentru a începe, asigură-te că ai configurat un proiect Java și ai adăugat librăria Selenium în claspath-ul proiectului tău. Poți face acest lucru prin adăugarea dependenței în fișierul de configurare Maven (pom.xml) sau prin descărcarea și adăugarea manuală a bibliotecilor Selenium.

Exemplu pentru Maven:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
    <artifactId>selenium-java</artifactId>
    <version>4.16.1</version> <!-- Asigură-te că utilizezi ultima versiune disponibilă -->
  </dependency>
</dependencies>

Pasul 2: Inițializarea driver-ului Selenium

Înainte de a realiza un screenshot, trebuie să inițializezi un driver Selenium pentru a controla un browser. În exemplul nostru, vom utiliza ChromeDriver.

public class HotToTakeScreenshotWithSelenium {

	
	 public static void main(String[] args) {

	    // Inițializează un obiect WebDriver pentru Chrome
	    WebDriver driver = new ChromeDriver();

	    // Deschide o pagină web
	    driver.get("https://www.keybooks.ro");

	    // Realizează un screenshot și salvează-l într-un fișier
	    try {
	      // Utilizează metoda getScreenshotAs pentru a realiza captura de ecran
	      File screenshotFile = ((TakesScreenshot) driver).getScreenshotAs(OutputType.FILE);
	      
	      // Salvează captura de ecran într-un fișier
	      FileUtils.copyFile(screenshotFile, new File("poze/screenshot.png"));
	    } catch (IOException e) {
	      e.printStackTrace();
	    }

	    // Închide browser-ul
	    driver.quit();
	  }
	
}

Pasul 3: Adăugarea excepțiilor și importurile necesare

În exemplul de cod de mai sus, am adăugat un bloc try-catch pentru a trata excepțiile care pot apărea în timpul realizării și salvării capturii de ecran. De asemenea, am importat clasele necesare pentru a gestiona aceste operațiuni.

import java.io.File;
import java.io.IOException;

import org.apache.commons.io.FileUtils;
import org.openqa.selenium.OutputType;
import org.openqa.selenium.TakesScreenshot;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

Concluzie:
Utilizând librăria Selenium în Java, realizarea unui screenshot al unei pagini web devine o sarcină simplă. Acest exemplu furnizează o bază solidă pentru începerea automatizării testelor și a altor activități care implică capturi de ecran în cadrul proceselor de dezvoltare software.

Exemplul de cod poate fi accesat aici: github.com

De ce testarea manuala este un job sigur pentru viitor?

Testarea manuală a software-ului este o parte critică a ciclului de dezvoltare a software-ului. Este procesul de testare a software-ului în mod manual, adică fără utilizarea automatizării. Deși automatizarea testelor a devenit o parte din ce în ce mai importantă a testării software-ului, testarea manuală rămâne încă o necesitate.

În prezent, testarea manuală a software-ului continuă să fie un job important pentru viitor, cu o cerere ridicată pe piața muncii. Există mai multe motive pentru care testarea manuală a software-ului este considerată un job pentru viitor, iar acestea includ:

 1. Creșterea complexității software-ului – Pe măsură ce software-ul devine din ce în ce mai complex și mai sofisticat, este necesară o testare manuală mai riguroasă pentru a verifica că funcționează corect și că îndeplinește cerințele utilizatorilor.
 2. Limitările automatizării testelor – Deși automatizarea testelor poate fi eficientă în multe situații, există încă limite ale automatizării. Unele aspecte ale testării software-ului necesită încă o abordare manuală, cum ar fi testarea interfeței cu utilizatorul sau verificarea calității graficii.
 3. Creșterea cererii de testare – O cerere în creștere pentru dezvoltarea rapidă a software-ului și de livrare continua duce la o creștere a cererii pentru testare manuală a software-ului, deoarece este necesară o abordare rapidă și flexibilă pentru testare.
 4. Necesitatea testării de securitate – Pe măsură ce amenințările cibernetice devin tot mai sofisticate, testarea manuală devine mai importantă pentru a detecta vulnerabilitățile de securitate ale software-ului. Testarea manuală poate ajuta la identificarea problemelor de securitate și la prevenirea unor probleme grave înainte de lansarea software-ului în producție.

În concluzie, testarea manuală a software-ului va continua să fie un job important pentru viitor. Deși automatizarea testelor poate fi eficientă, există încă limite ale automatizării, iar cererea pentru testare manuală a software-ului este în creștere. Testarea manuală poate fi o opțiune interesantă de carieră pentru persoanele care sunt pasionate de tehnologie și care doresc să lucreze într-un mediu dinamic și provocator. Cu toate acestea, este important să se continue dezvoltarea abilităților și cunoștințelor în domeniul testării, deoarece industria continuă să se schimbe și să evolueze.

Daca esti interesat sa inveti testare software, te asteptam la curs: Curs testare manuala

Poate AI (Artificial Intelligence = Inteligenta Artificiala) sa inlocuiasca testarea manuala?

 

Photo by : https://www.pexels.com/@tara-winstead/

Inteligenta artificiala (IA) poate fi utilizata in testarea software-ului pentru a imbunatati eficienta si acuratetea procesului, dar nu poate inlocui complet testarea manuala, cel putin nu inca.

IA poate fi folosita pentru a identifica pattern-uri in datele de test, astfel incat sa poata fi create scenarii de test automate mai bune si mai robuste. De asemenea, IA poate fi folosita pentru a testa software-ul in mod repetitiv si pentru a identifica probleme care pot fi dificil de observat prin intermediul testarii manuale.

Cu toate acestea, testarea manuala ramane o necesitate, in special in ceea ce priveste testarea functionalitatii si a interfetei cu utilizatorul. Testarea manuala poate fi necesara si pentru a verifica ca software-ul raspunde corespunzator la situatii neasteptate si ca respecta cerintele de afaceri si asteptarile utilizatorilor.

De asemenea, testarea manuala este necesara pentru a verifica ca documentatia si instructiunile sunt corecte si usor de inteles pentru utilizatorii finali. In concluzie, IA poate fi o tehnologie foarte utila in testarea software-ului, dar nu poate inlocui complet testarea manuala.

Testarea manuala va continua sa fie o parte importanta a procesului de dezvoltare a software-ului si va ramane un job important pentru viitor. 

5 principii esentiale in testarea automata

1. Setup & teardown

Mecanismul de setup si teardown se refera la crearea datelor de test in metode specifice de pre-run, iar apoi stergerea acestor date sau revenirea la valorile initiale in cazul in care au fost date doar modificate, in metode de post-run. Astfel, inaintea executiei unui test automat, pregatim datele de teste in metode de pre-run(setup), care pot insemna, diverse apelari de RestApi sau interogari si operatiuni in bazele de date ale aplicatiei sau chiar si generarea de date de test aleatorii folosind functii special create pentru aceasta.
Apoi, dupa executia test case-ului, intra in scena metoda de post-run(teardown), care presupune ca toate datele de test care au fost create si folosite in test case (date create in setup) sa fie sterse sau modificate la valorile lor initiale. Atentie, metodele de post-run trebuie sa se execute indiferent de statusul test case-ului, daca a fost Pass sau Fail.
O greseala comuna in testarea autoamata este nerularea metodelor de teardown in cazul in care test case-ul este Fail. In acest caz, tot ce a fost creat si modificat in setup, va ramane, putand astfel sa cauzeze un rezultat neasteptat la urmatoarele rulari.

2. Testele trebuie sa fie independente

Fiecare test case automat ar trebui sa poata rula independent fara a depinde de alt test case-uri. Aceasta dependenta se refera atat la datele de test, cat si la locul de unde incepe test case-ul sa se execute in aplicatie. De foarte multe ori am observat situatii in care se incepe automatizarea unui test case din locul unde test case-ul precendent a lasat aplicatia. De exemplu: daca aplicatia noastra are 10 ecrane si noi avem 10 test case-uri pentru fiecare ecran, daca test case-ul 5 incepe de unde a terminat test case-ul 4, este gresit. Aceasta presupune dependenta fata de testul precedent. Daca test case-ul 4 esueaza in momentul executiei, niciun alt test care urmeaza si care depinde de el nu va putea sa se execute cu succes.
Este valabil si in cazul datelor de test. Daca un test are nevoie de anumite date care ar trebui create de catre un alt test case, este deasemenea gresit. Datele de test pentru teste ar trebui intodeauna create folosind un mecanism de setup & teardown, asa cum a fost  descris la punctul 1.
Dependenta intre teste, omoara testarea paralela.

3. Introducerea unui mecanism de retry(re-rulare a testului)

De multe ori in testarea automata nu putem controla tot mediul de testare. Spre exemplu, nu avem niciun control asupra timpului in care un browser incarca aplicatia sau un API raspunde in urma unui apel HTTP. Acestea pot depinde de foarte multi factori care pot tine de la incarcarea masinii pe care executam testele, pana la latenta vitezei internetului in acel moment. Cum ne afecteaza lucrul acesta executia testelor automate? Prin faptul ca ne poate introduce rezultate neasteptate in momentul executiei. O greseala comuna este aceaa de a adauga timpi de asteptare de fiecare data cand intalnim astfel de comportamente. Este o abordare gresita pentru ca aceste asteptari nu fac nimic altceva decat sa adauge ceea ce numim timp mort in executie. Timpul mort este reprezentat de timpul in care suita de teste asteapta, de multe ori fara sa fie nevoie de aceste asteptari. Pe termen mediu si lung, privit macro (la nivel de suita de teste, nu de test case), acele cateva secunde pe care le adaugam se vor transforma in minute bune, cand le vom aduna din toate test case-urile. Nu este optim sa avem o suita de teste care sa se execute in zeci de minute sau poate chiar ore. Aici intervin mecanismele de retry, unde, atunci avem nevoie de o anumita conditie pentru a trece mai departe, in loc sa asteptam ca acea conditie sa se indepliuneasca dupa un anumit timp, introducem un mecanism de retry al pasului respectiv si incercam din nou in loc sa asteptam.

4. Executia paralela

Executia paralela ne ajuta sa micsoram timpul de rulare a testelor. Pentru orice companie care dezvolta software, “time to market” este esential si se traduce de cele mai multe ori in veniturile pe care compania respectiva este capabila sa le genereze. Time to market se refera la capacitatea organizatiei de a a livra un produs finit catre publicul tinta. Masoara timpul de la concept, pana in punctul in care utilizatorul final poate folosi produsul respectiv. Cu cat acest timp este mai mic, cu atat compania isi creste sansele de succes. In cazul in care timpul mare, exista riscul ca utilizatorii finali sa primeasca acealsi produs de la o companie concurenta, ceea ce va scadea sansele de succes. In acest context, cand totul se reduce la viteza de livrare,  o suita de teste automate care ofera un feedback dupa o executie care poate dura ore (pentru fiecare instalare in productie a aplicatiei) nu este cea mai buna idee. In aceste situatii, din pacate, exista riscul de a se sari peste executia testelor, pentru ca dureaza prea mult.

Dar ce facem daca testele sunt pur si simplu foarte multe si dureaza foarte mult? Solutia este: testarea in paralel. In primul rand, ca sa putem testa in paralel, toate principiile de mai sus trebuie sa fie implementate in suita noastra de teste. Daca testele sunt independente si nu depind unele de altele sau de acelasi seturi ale datelor de test, atunci, imaginati-va o suita de teste care in mod normal se executa in 4 ore, ca poate fi impartita pe 4 fire de executie separate (chiar si pe 4 masini diferite) si vor rula in doar 1 ora. Daca adaugam alte 4, vor rula in 30 de minute. O astfel de abordare ne ajuta sa economisim timp. Alt avantaj este si faptul ca reducand timpul de executie total, putem rula suita la fiecare schimbare de cod pe care programatorii o fac, astfel crescand increderea in calitatea software-ului livrat.

5. Executia in CI/CD

CI (Continuous Integration)/CD(Continuous deployment) sunt practici din dezvoltarea software care presupun o integrare si instalare continua in productie a schimbarilor aduse in programul software. Ele ne ajuta sa atingem acel time to market de care  aminteam mai sus. Ca aceste lucruri sa se poata intampla fara incidente majore, software-ul trebuie sa fie testat. Insa nu putem atinge acea viteza si integrare continua daca trebuie sa ne oprim tot timpul sa asteptam ore sau zile testarea aplicatiei. Testarea trebuie sa se intample rapid, continuu si fara sa aduca timpi de asteptare mari. Am intalnit multe situatii in care se scriu teste automate si se executa de pe calculatorele individuale. Altfel spus, sunt teste automate executate manual. Este o abordare gresita! Testele automate trebuie sa fie executate in mod automat, declansate de schimbarile in cod pe care le fac programatorii aplicatiei si sa actioneze ca o poarta de siguranta. Daca un programator schimba ceva in cod, se vor declansa testele automate, iar daca un test pica, atunci schimbarea facuta de programator nu trebuie sa treaca mai departe pana nu analizam daca a cauzat testul care a fost fail. Acesta este unul din scopurile testelor automate: sa te aiguri ca ceea ce ai implementat nu strica ceea ce exista deja in aplicatie.

In concluzie, nu este suficient sa stim doar sintaxa unui limbaj de programare si metodele unei librarii pentru a scrie teste automate.

O suita de teste construita corect trebuie sa se bazeze inca de la inceput pe principii corecte, pe un  mod corect de a structura codul scris, astfel incat sa putem avea atat stabilitate, perfomanta, scalabilitate pentru noi teste , dar si un nivel de mententanta cat mai redus.

Cum poti sa devii test automation engineer?

In ultimii ani, testarea automata este din ce in ce mai des folosita, ceea ce a generat un numar foarte mare de job-uri pentru care companiile depun eforturi in gasirea candidatilor potriviti.  Surse din industrie spun ca cererea de candidati calificati depaseste oferta existenta pe piata.

Ce inseamna asta?

Inseamna ca nu exista un moment mai bun decat prezentul sa iti faci upgrade carierei si sa investesti in dezvoltarea ta profesionala.

De ce sa faci trecerea catre zona de test automation?

 • Ar trebui sa faci aceasta trecere in primul rand daca iti doresti sa treci in zona de programare. Persoanele care scriu teste automate, scriu cod. De aceea multi Test Automation Engineeri  care fac testare automata pe o perioada lunga de timp, ajung in cele din urma sa faca trecerea complet catre programare.
 • In al doilea rand, gradul de dificultate al muncii depuse de catre cel care face testare automata este ridicat si acest lucru se reflecta un valoarea salariului platit pentru astfel de roluri. De foarte multe ori, un Senior Test Automation Engineer are acelasi salariu ca un programator. Si este normal sa fie asa pentru ca ambii scriu cod: unul scrie codul aplicatiei si altul scrie codul care testeaza aplicatia intr-un mod automat.

Ce ar trebui sa stii ca sa devii test automation engineer?

 • Ar trebui sa ai cel putin bazele testarii manuale.Un Test Automation Engineer bun este o persoana care intelege arhitectura unei aplicatii si intelege foarte bine procesele de testare. In acest sens ai nevoie de cunostinte legate de : Test cases, Test Design,  Agile,DevOps, SQL , Continuous delivery, etc. Daca nu lucrezi deja in industria IT ca si tester manual, aceste baze le poti obtine fie prin studiu individual cautand resurse pe internet, fie prin varianta mai simpla accesand un curs de testare.
 • Ai nevoie sa inveti un limbaj de programare.Daca esti incepator atunci recomandarea este sa urmezi un curs de programare pentru a putea invata corect bazele programarii. Fireste ca de unul singur, prin studiu individual folosind resursele de pe internet  te poti perfectiona, dar nu poti invata bazele, principiile si bunele practice intr-un mod corect, daca acestea nu iti sunt explicate. In acest caz, vei ajunge sa copiezi solutii de pe internet, insa fara  a intelege cu adevarat ce a stat la baza acelei abordari. In ceea ce priveste limbajul de programare, cele mai populare si usor de invatat pentru incepatori (si din perspectiva resurselor de testare automata disponibile) sunt Java si Python.
 • Ai nevoie sa inveti programele specifice folosite in testarea automata.Sunt foarte multe programe disponibile pe internet. O parte pot si accesate in mod gratuit, iar pentru cealalta parte este nevoie de o investitie financiara. Si in acest caz, utilitatea poate fi diferita, variind de la foarte bune la inutile. Un mod foarte simplu de a iti valida alegerea facuta poate fi daca te uiti la job-urile de test automation ce fel de programe au in cerinte. Vei intelege astfel care sunt cele mai folosite si in acelasi timp poate fi un bun indicator al toot-urile pe care sa iti doresti sa le intelegi cum functioneaza.

O sursa la fel de buna de inspiratie in alegerea unui program pot fi chiar cei care au deja experienta in testare automata. Ei pot sa iti spuna ce programe folosesc, plusurile si minusurile pe care ei le vad folosindu-le constant.

 • Ai nevoie sa inveti cum sunt construite si cum functioneaza aplicatiile atat din interior cat si din exterior.
 • Cateva din intrebarile la care ar trebui sa poti raspunde sunt:
  • Care au fost limbajele de programare utilizate pentru a dezvolta aplicatia?
  • Pe ce platforma este consturita aplicatia?
  • Ce baze de date implica?
  • Exista API-uri sau servicii web conectate la diferite parti ale sistemului? Daca da, cum se face aceasta conectare?
  • Care sunt caracteristicile si funcționalitatile asteptate de la aplicatie?
  • Care este procesul de CI (continuous delivery) al aplicatiei?

Acestea sunt doar cateva puncte si pot varia in functie de complexitatea aplicației testate.

De unde poti incepe?

Sa incepi ceva nou este intodeauna dificil. La fel ca si mersul pe bicicleta, la inceput este mai dificil si mai nesigur, dar pe masura ce exersezi devii din ce in ce mai bun.

Incearca sa fii informat si sa afli care sunt noile technologii, incearca sa te conectezi cu oameni care fac deja asta si cere sfaturi. Urmeaza cursuri care te invata de la zero si iti dau astfel un start foarte bun in directia aceasta. Un astfel de curs gasesti aici !

Este important sa profiti de acest context in care se afla piata IT si sa perseverezi in dezvoltarea skill-urilor tale care te pot ajuta sa accesezi roluri din aceasta industrie.

Ce presupune testarea unui website?

Testarea unui site web sau web testing cum i se mai spune, presupune verficarea si validarea mai multor aspecte care tin de functionalitate, utilizare, siguranta datelor, performanta, integrarea si compatibilitea unei aplicatii web inainte de a fi lansata catre utilizatorii finali.

Astfel, putem extrage foarte usor din explicatia de mai sus care sunt cele mai importante tipuri de testare pe care trebuie sa le avem in vedere in momentul in care facem web testing.

Sa le luam pe rand.

Functionalitate (Functional testing)

Aici va trebui sa testam toate functionalitatile de bussines definite pentru website. Toate scenariile pe care ne asteptam sa le execute utilizatorii finali.
Deasemenea trebuie sa ne asiguram nu doar de scenariile pozitive merg, cat si de scenariile negative.
Ce se intampla daca un utilizator iese de pe un scenariu predefinit si incearca altceva?
De exemplu, ce se intampla daca pe website un produs are stocul afisat ca fiind de 5 bucati si utilizatorul incearca sa adauge 6 in cos? Este lasat? Poate sa ajunga la plata cu produse care nu sunt pe stoc?
Desigur, acest scenariu este posibil, insa este datoria testerului sa il preintampine sau sa sesizeze aceasta situatie.

Functionalitatile adiacente ale websiteului vor fi deasemenea testate. Poate utilizatorul sa isi actualizeze profilul cu o poza noua ? Sau sa isi stearga contul?
Testarea tuturor linkurilor din site se va face tot aici. Precum si verificarea eventualelor erori de HTML sau CSS.
La fel si testarea formularelor si testarea functionalitaii diferitelor elemente ale siteului.
Practic acest tip de testarea este cea mai complexa si poate include inclusiv elemente din tipurile de testare enumerate si mai jos.
Scopul prinicipal ramane insa testarea functionalitatlior de bussines. Verificarea si validarea ca website- ul isi indeplineste scopul pentru care a fost creat.

Utilizare (Usability testing)

Testarea de utilizare este foarte importanta pentru experienta finala a utilizatorului care foloseste aplicatia.
Acest tip de testare verifica cat de usoara este navigarea intre diferite pagini ale siteului spre exemplu.
Sau cat de usor si de intuitiv de folosit sunt diversele meniuri din website.
Sau cat de usor lizibile sunt prezentate anumite informatii importante pentru utilizator.
Deasemenea cat de usor este de folosit website-ul in scopul in care el a fost creat. Sau de exemplu, aaca vorbim de un magazine online, cat de usor ii este unui utilizator sa gaseasca gasi pe website un produs si de a il adauge in cosul de cumparaturi pentru a finaliza comanda.

Siguranta datelor (Security testing)

Acest tip de testare este vital pentru orice aplicatie, mai ales daca este expusa publicului larg.
Trebuie sa ne asiguram ca urmatoarele aspect sunt acoperite :
• Accesul neautorizat nu ar trebui sa fie permis. Aici vorbim de la utilizatorii care au cont valid de a utiliza aplicatia pana la drepturile pe care fiecare dintre utilizatori le au in interiorul aplicatiei si accesul lor la diferite seturi de date.
• Verificarea sesiunilor si a datelor care se inregistreaza la nivel de sesiune, cookies etc
• Token-urile de acces. Acestea pot fi vazute ca niste chei cu periodata de expirare. Spre exemplu in urma unei autentificari, se genereaza un token de acces, dar acesta poate avea o valabilitate de cateva ore sa zicem. Trebuie sa verificam daca dupa expirarea timpului acel token mai poate fi folosit pentru autentificare. In realitate acesta nu ar trebui sa mai mearga.
• Deasemenea verificarea certificatelor SSL si redirect-urile pe care websiteul le face trebuies verificate.

Performanta (Performance testing)

In cazul testarii de perfomanta va trebui sa ne asiguram ca urmatoarele aspecte sunt in parametrii aceeptati.
• Aplicatia raspunde intr-un timp optim. Spre exemplu, o cautare mai ampla pe site care poate aduce multe rezultate in interfata nu dureaza foarte mult.
• Trebuie sa verificam daca cum se comporta aplicatia cand este supusa unui volum foarte mare de date. Se poate intampla ca in acecst caz, webserverul ar putea sa nu faca fata unui volum mare de cereri si sa nu raspunda in timp util sau chiar sa opreasca procesarea.
• Trebuie sa verificam comportamentul aplicatiei in momentul in care este accesata de volume mari de useri. In acest caz cerintele de business legate de numarul de utilizatori preconizat are un impact foarte mare.
• Deaseamea, putem sa verificam si cum se comporta aplicatia pe un timp indelungat de folosinta cu diverse volume de useri si/sau volume de date care trebuiesc procesate.
Acestea sunt doar cateva exemple.

Multe dintre tipurile de teste care intra in sfera testarii de performanta trebuiesc definite in functie de specificatiile de bussines ale aplicatiei: un website de prezentare nu va fi supus acelorlasi teste cum este supus un magazine online.

Compatibilitatea (Compatibility testing)

Testele de compatibilitate ne asigura ca websiteul functioneaza in parametrii optimi pe diferite configuratii.
Aceste configuratii pot fi:
• Browsere (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera)
• Sisteme de operare (MacOS, Linux, Windows, Android, iOS)
• Laptopuri, telefoane mobile, tablete
Avem nevoie sa facem aceste teste pentru ca in functie de configuratie, elementele site-ului (poze, butoane, diverse form-uri) pot sa fie afisate diferit din cauza rezolutiei ecranului , executiei JavaScript in functie de browser, etc.

Integrarea (Integration testing)

In testarea de integrare va trebui sa ne asiguram ca exista o comunicare optima a tuturor componentelor care alcatuiesc aplicatia.
Aici vor fi implicate, in principal, trei componente: aplicatia, serverul web si baza de date.
Din partea de aplicatie vor pleca toate cererile catre web server si baza de date.
Din zona de web server trebuie sa ne asiguram ca aceste cereri sunt gestionate corect si redirectionate acolo unde este cazul catre alte componente cum ar fi baza de date.
Din zona bazei de date trebuie sa ne asiguram ca atunci cand cerem anumite date ele sunt gestionate corect. Spre exemplu, o simpla cautare intr-o pagina web va ajunge in spate sa execute un query in baza de date, care va raspunde cu anumite date in functine de criteriile de cautare.

Acestea sunt principalele tipuri de testare care se executa in procesul de dezvoltare al unui website, dar nu sunt singurele.  De asemenea , fiecare dintre ele poate cuprinde mai mult elemente decat cele enumerate mai sus in functie de specificul si scopul aplicatiei.

 

Happy testing!

PS: In curand vom incepe un nou Curs Practic de Testare Software. Poti afla mai multe despre acesta aici. 

Ce este testarea software?

In zilele noastre, lumea a ajuns sa fie condusa de catre technologie. Regasim programe software aproape in orice dispozitiv cu care interactionam. In multe cazuri ne lasam viata pe mana unor programe software fie fara sa stim, fie sperand ca ele nu vor esua niciodata.

Pe masura ce numarul dizpozitivelor care se bazeaza pe diverse programe software creste, nevoia de testare software este din ce in ce mai crescuta si abilitatile pe care testerii software le detin au devenit din ce in ce mai cautate.

In ciclul de viata al unui produs de la design pana in productie, testarea este primul proces prin care se evalueaza calitatea software-ului construit.
Testarea software este un proces prin care se evalueaza criteriile functionale si nefunctionale ale uneii aplicatii cu scopul de a identifica defecte.
Este un proces de verificare si validare a unui produs software.

Care este scopul testarii software?

Scopul testarii software nu este sa gaseasca defecte asa cum multi cred. Scopul testarii este sa ne asiguram ca produsul dezvoltat este in conformitate cu cerintele utilizatorilor finali si ca este dezvoltat asa cum a fost specificat in documentele de design.

Astfel, prin testare ne asiguram ca produsul poate fi folosit asa cum este intentionat a fi folosit, ca respecta cerintele utilizatorilor si nu are defecte majore care sa pericliteze experienta utilizatorului final.

De ce avem nevoie de testare software?

Avem nevoie de testare software pentru ca aceasta minimizeaza riscul aparitiei defectelor in programele software.

Aceste defecte, pot cauza de la pierderi monetare foare mari pana la pierderi de vieti omenesti.

Cateva exemple de asfel de defecte:

 • Din cauza unui defect software un avion Airbus A300 al companiei China Airlines s-a prabusit in anul 1994. Au murit 264 de oameni.
 • Tot din cauza unui defect software, racheta Ariane5 a explodat la cateva zeci de secunde de la lansare. Racheta nu avea echipaj uman la bord, dar urma sa plaseze pe orbita doi sateliti. Costul pierderii rachetei si celor doi sateliti se ridica la peste 400 milioane de dolari.
 • Starbucks a fost nevoit la un moment dat sa inchida peste 60% din localurile din USA si Canada din cauza unui defect la sistemul de plati.

Astfel de erori apar zilnic in procesul de dezvoltare al unui produs software. De aceea, companiile producatoare de software acorda o importanta la fel de mare testarii precum este acordata si procesului de dezvoltare.

Companii precum Google, nu mai fac de foarte mult timp diferente intre programatori si testeri. Pentru Google toti sunt ingineri software responsabili de calitatea produsului dezvoltat.

Cine poate face testare software?

Sunt multe voci care spun ca nu oricine poate face testare software. Pentru ca testerii au un anumit tip de gandire (mindset) care ii ajuta sa gaseasca probleme acolo unde un dezvoltator spre exemplu nu s-ar uita niciodata.

Aceasta afirmatie este partial adevarata: nu oricine are acest tip de gandire, pentru ca acesta se invata. Oricine poate fi tester daca are un mentor bun, daca ii place testarea si investeste timp si pasiune in a invata aceasta meserie. Sa fii tester fara a trece print-un program de invatare nu este posibil.

In general un tester bun isi dezvolta urmatoarele abilitati:

 • Gandire critica.
 • Capacitatea de analiza.
 • Comunicare eficienta.
 • Abilitati technice.
 • Capacitatea de a intelege cerinte de bussines.

Toate aceste abilitati pot fi invatate si transpuse catre caracteristicile domeniului IT.

Testing is a skill. While this may come as a surprise to some people it is a simple fact..

Fewster and Graham

Tipuri de testare software?

In practica testarea software este impartita in foarte multe tipuri. In functie de natura si scopul aplicatiei testate decidem ce fel de teste trebuie sa executam.Aceste tipuri de teste pot fi impartite in doua mari categorii: teste functionale si teste nefunctionale.

Cateva exemple din categoria testelor functionale sunt:
 • Unit testing
 • Integration testing
 • System testing
 • Sanity testing
 • Smoke testing
 • Interface testing
 • Regression testing
 • Acceptance testing
 • Black box testing
 • White box testing
Cateva exemple din categoria testelor nefunctionale sunt:
 • Performance testing
 • Load testing
 • Volume testing
 • Stress testing
 • Security testing
 • Compatibility testing
 • Penetration testing

Viitorul testarii software?

O data cu revolutia social media a aparut un fenomen care da o putere extraordinar de mare consumatorilor. Puterea de a raspandi feedback-ul lor foarte rapid in grupuri foarte mari de oameni.

Acesta viralizare a feedbackului poate foarte simplu sa induca sucessul sau esecul unui produs. Din aceasta cauza companiile producatoare de software, sunt si vor fi si mai mult pe viitor atente la nevoile si parerile consumatorilor finali.

Un exemplu foarte bun in acest sens il reprezinta lansarea jocului Cyberpunk 2077. O lansare cu foarte multe defecte nerezolvate. In comunitatile de gaming aceste defecte au iscat un val masiv de nemultumiri,  care apoi sau viralizat foarte rapid, astfel incat o parte din cei care cumparasera jocul au cerut returnarea banilor. Firma producatoare a fost nevoita sa ofere si reduceri masive din pretul initial al jocului in urma valurilor de nemultumiri.

Toate aceste actiuni reprezinta pierderi financiare si de imagine pentru companiile producatoare.De aceea, va exista pe viitor un focus si mai mare pe zona de testare, pentru ca testarea diminueaza riscul consumatorilor finali de a avea o experienta neplacuta cu produsul software.

Astfel testarea, indiferent ca este facuta manual sau automat, ajuta companiile sa livreze produsele cu nivelul de calitate adecvat, minimizand astfel eventuale pierderi financiare sau de imagine. Testarea software va continua sa reprezinte o plasa de siguranta inaintea lansarii produselor mult timp de acum inainte.

In testare exista o zicala: daca nu l-ai testat, nu stii daca functioneaza!

Happy testing!

PS: In curand vom incepe un nou Curs Practic de Testare Software. Poti afla mai multe despre acesta aici. 

Ce face un software tester?

Un software tester, sau QA analyst sau software test engineer este o persoana la fel de importanta in procesul de dezvoltare a unui produs cum este si un dezvoltator, sau programator sau software engineer.

Cele doua roluri sunt complementare in ciclul de viata al unui produs software.

Programatorul este responsabil pentru scrierea codului sursa al programului respectiv, iar testerul este persoana care se asigura de integritatea, calitatea , eficienta si buna functionalitate a codului scris.

Mai pe scurt, un tester software se ocupa cu verficarea unui program, sau a unei parti a unui program cu scopul de a identifica eventuale deficiente de rulare.

Aceste deficiente pot fi cauzate de: erori de design, intelegere gresita a cerintelor clientului, erori de programare, etc.

In general in industria IT ne referim la membrii echipei de testare sub titulatura de QA (Quality Assurance).

Aceasta este o denumire generica, iar in realitate vom intalni testeri care sunt specializati pe anumite tipuri de testare, sau care au diferite roluri in cadrul echipei de testare sau a echipei de proiect.

Ca si structura generala (care poate avea mici variatii de la companie la companie) a unei echipe de QA, cel mai des intalnim urmatoarele roluri:

 

Structura tipica a unei echipe de QA

In functie de cat de mare este echipa de QA, aceste roluri se pot granula in specializari pe diverse tipuri de testare (performance tester, uat tester, security tester , etc) sau nivele de senioritate (junior, regular, senior, expert).

Aceste diferentieri se fac pentru a defini cat mai bine care sunt competentele si responsabilitatile fiecaruia.

Responsabilitati generale ale unui tester software

In general o mare parte a proceselor si responsabilitatilor sunt comune.

Ca si termini generali, cand ne referim la responsabilitatile de zi cu zi ale unui tester ne gandim la urmatoarele aspect:

 • Crearea si documentarea scenariilor de test
 • Executia testelor conform test planului si a strategiei de testare asumate la nivel de produs sau companie
 • Analiza si raportarea rezultatelor procesului de testare
 • Analiza si raportarea deficietelor (defecte) gasite in procesul de testare

Un tester are cunsostinte foarte bune legate de metodele de design al scenariilor de test, modelelor de test aplicabile in functie de aplicatia testata, metodelor de executie a testelor si nu in ultimul rand abilitati de comunicare foarte bune.

 

Cum am pus in diagrama de mai sus, intalnim foarte des doua ramuri clar differentiate in ceea ce priveste cariera de tester software.

Prima este zona de testare manuala a aplicatiilor si cea de a doua este zona de testare autoamata a acelorasi aplicatii.

QA Manual Tester

Acest tip de testare se bazeaza pe executarea scenariilor de test intr-un mod manual. Adica exact cum procedeaza un utilizator final cu aplicatia.

Spre exemplu, daca testam un magazine online, un scenariu tipic de test presupune parcurgerea de la crearea unui cont pana la adaugarea in cos a unui produs si incercarea platii.

Acest scenariu se executa manual, prin deschidera intr-un browser a magazinului respectiv si parcurgerea tuturor pasilor de test folosind mouse-ul si tastatura. Exact cum facem oricare dintre noi cand comandam un produs online.

Testerul manual este specializat in a gasi defecte acolo unde testarea automata nu poate, bazandu-se pe experienta, pe abilitatile de observare si pe ceea ce in industria IT numim “Tester mindset”.

Acest “tester mindset” se invata si reprezinta un mod de a gandi scenariile de test si executia lor in functine de unde este cel mai probabil a se gasi defecte.

De obicei ne referim la acest mindset sub forma : Testerul intodeauna se gandeste cum sa “strice” programul testat.

Responsabilitatile de zi cu zi ale unui tester manual pot include:

 • Parcurgerea documentatiei primite de la client pentru a intelege cerintele si nevoile clientului
 • Comunicarea continua cu clientul
 • Scrierea de scenarii de test
 • Raportarea defectelor gasite
 • Ajutarea programatorilor in reproducerea defetelor
 • Executarea scenariilor de test
 • Raportarea progresului testarii
 • Contribuirea la definirea strategiei de test sau a planului de testare

Aceste sunt cele mai comune, dar in functie de specificul si stadiul proiectului sau de nivelul de senioritate al testerului se pot adauga sau scoate din responsabilitati.

 

QA Automation Tester

Acest tip de testare se bazeaza pe scrierea de programe (scripturi) care in mod automat (programatic) sa execute scenarii de test.

Daca ne referim la acealsi scenariu de mai sus in magazinul online, un test automat presupune scrierea de cod sursa, care sa simuleze parcurgerea acelorasi pasi fara utilizarea mouseului sau a tastaturii. Totul se face prin simulare programatica.

Testerul automat este cel mai aproape de dezvoltator ca si profil pentru ca ambii scriu cod sursa, difernta fiind ca unul (dezvoltatorul) scrie un program, iar testerul automat scrie un program cu care testeaza programul scris de dezvoltator.

Este foarte des intalnit in idustria IT ca  foarte multi QA Automation testeri sa faca pasul catre cariera de dezvoltator dupa o perioada.

De ce avem nevoie de acest profil cand dezvoltam software? Pentru ca de cele mai multe ori numarul scenariilor de test cresc pe masura ce produsul software se dezvolta sin oi functionalitati sunt adaugate.

Astfel avem nevoie de o modaliate de a testa cat mai repede ce a fost deja dezvoltat pentru a ne asigura ca noile functionalitati adaugate nu strica vechile functionalitati. Astfel testarea autoamata ajuta testerul manual sa se concentreze pe testarea functionalitatilor noi in loc sa piarda timpul cu retestarea celor vechi.

Cateva dintre responsabilitatile  de zi cu zi pot include:

 

 • Scrierea de teste automate folosind diverse limbaje de programare si framework-uri (instrumente specifice cu ajutorul carora se scriu si executa testele)
 • Executia testelor automate
 • Analiza rezultatelor testelor
 • Mentenanta testelor automate
 • Raportarea defectelor intalnite
 • Analiza de programe noi pentru testare automata.

 

QA Lead/ QA Manager

Acestea reprezinta roluri de management de echipa. Sunt roluri de coordonare a caror principala responsabiliate este aigurarea la nivel de companie a unui proces si strategie de testare in conformitate cu standardele companiei.

In general aceste pozitii sunt ocupate de catre testerii care au ajuns la un nivel de senioritate de expert si care demonstreaza deasemenea si abilitati de coordonare.

Ca si responsabilitati generale putem enumera:

 • Pregatirea strategiei de testare la nivel de companie au proiect
 • Recrutarea de personal (testeri)
 • Alocarea testerilor in functie de competente si senioritate pe proiecte
 • Definirea de indicatori de calitate
 • Reprezentarea echipei de QA in sedintele de management
 • Supervizarea activitailor de testare si raportarea lor catre managementul superior
 • Identificarea de noi procese de testare si ajustarea proceselor naturale.

Acestea sunt responsabilitatile comune, care se regasesc indiferent de specificul companiei in care opereaza echipa de QA.

 

 

Ce reprezinta un ”load balancer”?

Acest articol face parte dintr-o serie, in care ne propunem sa explicam in termeni cat mai simpli, o parte din notiunile folosite in industria IT.

Pentru ca o mare parte din termenii folositi in industrie sunt in limba engleza si nu au neaparat o traducere exacta in limba romana. De aici si confuzia multora in ceea ce priveste semnificatia multora dintre acesti termeni.

Asadar, astazi vom vorbi despre “Load balancer

Cand ne referim la termenul de “load balancing”, ce vrem sa spunem este procesul prin care se face distributia traficului pe care serverele aplicatiei noastre il primesc de la consumatorii ei.

De ce avem nevoie de load balancing ?

Pentru ca aplicatiile din zilele noastre sunt accesate concomitent de un numar foarte mare de utilizatori in acelasi timp. Acest lucru pune presiune pe serverele aplicatiei si poate cauza un timp de raspuns mai mic asupra actiunilor utilizatorilor finali, ceea ce inseamna o nemultumire a acestora legata de modul in care aplicatia raspunde la comenzi.

Sa luam exemplu Instagram, unde sute de mii sau milioane de oameni cer sa acceseze fotografii in acelasi timp.
Serverul trebuie sa fie capabil sa raspunda cu fotografia ceruta in cel mai scurt timp posibil.

Ca acest lucru sa se intample dezvoltatorii adauga din ce in ce mai multe servere care sa proceseze aceste requesturi cat mai repede.

Astfel avem nevoie de o modalitate de a distribui aceste request-uri, catre toate serverele aplicatiei, si aici apare nevoia de load balancing.

Un load balancer se intrepune intre utilizatorii finali si serverele aplicatiei cu scopul de a :

 • Distribui requesturile venite din partea utilizatorilor pe mai multe servere
  • Sa asigure disponibilitatea si accesibilitatea aplicatiei prin distributia cererilor doar catre serverle care le pot gestiona (nu au load mare, nu sunt offline, etc)
  • Permite adaugarea si scoaterea de servere din ecosistemul aplicatiei in functie de cerinte
  • Automat redirecteaza toate requesturile cand un server trece offline catre restul serverelor

Mai jos o sunt cativa algoritmi care se folosesc pentru load balancing:

Round robin : Acest tip de algoritm permite ca requesturile sa fie distribuite secvential catre fiecare server in parte.

Weighted Round Robin : Acest alogritm functioneaza la fel ca metoda round robin, doar ca in cazut acesta, fiecarui server I se atribuie o pondere, si serverul cu o pondere mai mare va primi mai mult trafic iar serverul cu o pondere mai mica ba primi un trafic mai mic.

Least connection : Acest algoritm ia in considerare incarcarea serverului, astfel, traficul va fi distribui pe baza numarului de sesiuni active. Serverul cu cele mai putine sesiuni active va fi favorizat in a primi traficul.

Weighted least connection:  Acest algoritm este construit pe baza technicii de mai sus, doar ca in plus fiecarui server I se atribuie o pondere. Daca doua servere detin acelasi numar de sesiuni active, atunci se ia in considerare si ponderea, iar traficul va fi directionat catre serverul cu ponderea mai mare.

Least response : Acest algoritm ia in considerare atunci cand redirectioneaza traficul catre un server, care este serverul cu cel mai mic timp de raspuns si care are cele mai putine sesiuni active.

Acestia sunt doar cativa algoritmi care sunt folositi, in general difera in functie de cum sunt construite applicatiile din punt de vedere architectural.