Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

 

1. Introducere

 

Prezentul document este intocmit in acord cu si in vederea implementarii dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul”); 

Prezentul document va este adresat in calitatea dvs. utilizator al site-ului https://www.key-training.ro  si are ca scop informarea dvs. in acord cu prevederile Regulamentului, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre KEY TALENTS SRL.

In acord cu prevederile art. 13 din Regulament, va aducem la cunostinta urmatoarele informatii:

2. Identitatea si datele de contact ale Operatorului

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de catre: KEY TALENTS SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Suhaia nr.34, avand CUI 36603533 si J40/13122/05.10.2016, administrator Irina Tanta.

Conform Termenilor si Conditiilor, KEY TALENTS SRL este detinatorul site-ului https://www.key-training.ro  care poate fi accesat de catre utilizatori. In acest context, KEY TALENTS SRL prelucreaza o serie de date cu caracter personal care va apartin.

Conform Regulamentului, KEY TALENTS SRL  detine calitatea de Operator, respectiv persoana juridica ce stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal. 

3. Datele cu caracter personal pe care le prelucram

 

Putem prelucra urmatoarele date cu caracter personal, dupa caz:

 1. Atunci cand completati si ne transmiteti formularul de inscriere la curs: nume si prenume, email, telefon, adresa, CNP, cursul pe care doriti sa il urmati;
 2. Atunci cand completati si ne transmiteti formularul de contact: nume, email, mesaj transmis;
 3. Atunci cand derulam campanii de marketing si raspundeti trimitandu-ne formularele completate de dvs cu detalii precum: nume, emai, numar de telefon si raspunsurile dvs la diverse intrebari sau interese exprimate.

4. Scopurile in care va sunt prelucrate datele cu caracter personal

Prelucram datele dvs. in urmatoarele scopuri: 

 1. Prelucram datele mentionate la art. 3 punctul1 in vederea definitivarii inscrierii dvs. la cursul dorit; in acest sens dupa trimiterea formularului de inscriere va vom contacta pentru a confirma intentia dvs. de a va inscrie la curs, precum si in vederea incheierii contractului necesar pentru inscrierea la curs si pentru plata avansului;
 • Prelucram datele mentionate la art. 3 punctul 2 pentru a raspunde intrebarilor dvs. astfel cum acestea ne-au fost transmite prin intermediul formularului de contact;
 • Prelucram datele mentionate la art. 3 punctul 3 pentru a raspunde intrebarilor dvs sau a va tine informat cu privier la cursurile desfacurate de catre compania noastra.

Nu prelucram datele dvs. cu caracter personal in alte scopuri, urmand a va informa si/sau dupa caz a obtine consimtamantul dvs., conform prevederilor legale incidente, in situatia in care vom intentiona sa prelucram/vom prelucra datele dvs. cu caracter personal si in alte scopuri.

5. Temeiurile in baza carora prelucram datele dvs. cu caracter personal

 

Prelucram datele cu caracter personal mentionate la art. 3 lit a in baza dispozitiilor art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament, respectiv in vederea executarii unui contract. Daca nu sunteti de acord sa ne furnizati datele aceste datele mentionate la art. 3 lit. a nu veti putea definitiva procedura de inscriere la cursul solicitat, intrucat contractul nu va putea fi incheiat.

Dupa caz prelucram datele mentionate la art 3 lit b si c, in baza dispozitiilor art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament, respectiv in baza consimtamantului dvs., daca ni l-ati acordat.

6. Perioada de stocare a datelor dvs. cu caracter personal

Vom stoca datele dvs. cu caracter dupa caz: 

 • Datele mentionate la art. 3 lit a. sunt stocate pana la data incheierii contractului aferent cursului la care v-ati inscris; daca acest contract nu va fi incheiat (cu titlu de exemplu pentru ca nu ati fost de acord cu incheierea acestuia, nu mai doriti inscrierea la curs, nu ati platit avansul, nu mai sunt locuri disponibile la cursul solicitat etc.) atunci vom prelucra datele dvs. pana la momentul la care am luat la cunostinta ca acest contract nu mai poate fi incheiat, dar nu mai tarziu de data inceperii cursului la care ati solicitat initial inscrierea;
 • Datele mentionate la art. 3 lit b. sunt stocate pana la momentul retragerii consimtamantului dvs dar nu mai mult de 1 an de la data la care ati completat si transmis formularul de contact, in considerarea faptului ca este posibil sa ne contactati in mod reperat si in acest context este necesar sa detinem istoricul conversatiilor cu dvs.; 
 • Datele mentionate la art. 3 lit c sunt stocate, pana la momentul la care va retrageti consimtamantul, dar nu mai mult de 5 ani.

La expirarea perioadei pentru care datele dvs. sunt stocate, acestea vor fi sterse sau anonimizate ireversibil. 

7. Destinatarii datelor cu caracter personal 

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de catre noi, in calitate de Operator.

Nu vom divulga datele dvs. cu caracter personal catre terti, cu urmatoarele exceptii: vom putea transmite datele dvs catre autoritatile competente care ne vor solicita sau carora avem obligatia de a le furniza datele dvs. in temeiul unei prevederi legale; vom putea transmite datele dvs. catre avocati, executori judecatoresti sau instante de judecata in situatia in care incalcati obligatiile asumate fata de Societate conform termenilor si conditiilor site-ului si intelegem sa ne exercitam drepturile legale in vederea recuperarii prejudiciului cauzat, alte situatii prevazute de lege; vom putea transmimte datele dvs catre partenerii nostri atunci cand acest lucru este necesar si in limita in care este necesar tinand cont de relatia dintre parti (precum companii de marketing, curierat, contabilitate, alte asemenea).

Precizam ca in fiecare situatie in care vom transmite datele dvs. tertilor ne vom asigura ca transferam numai acele date necesare pentru indeplinirea scopului in care datele dvs. sunt transmise, asigurandu-ne ca nu vom transmite in nicio situatie mai multe date decat este necesar.

8. Unde stocam datele dvs. cu caracter personal

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene. 

9. Masuri de securitate

 

Prelucram datele dvs. cu caracter personal, in acord cu politica noastra interna privind securitatea datelor. In acest sens va asiguram ca am implementat toate masurile de securitate impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea securitatii datelor dvs. 

In caz de incalcare a securitatii datelor dvs. cu caracter personal susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dvs., va vom informa fara intarzieri despre aceasta incalcare si vom lua toate masurile necesare pentru a remedia problema si/sau pentru a atenua efectele negative.

10. Procese decizionale automate

 

Precizam ca nu folosim procese decizionale automate in ceea ce va priveste, respectiv nu veti face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.

11. Drepturile dvs.

 

 1. Dreptul de acces

Aveti dreptul sa obtineti o confirmare a prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal si sa obtineti accesul la aceste date. In masura in care ne veti transmite o solicitare in acest sens, va vom pune la dispozitie o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucram despre dvs. alaturi de toate informatiile pe care avem obligatia sa vi le furnizam, in acord cu prevederile Regulamentului.

 • Dreptul de rectificare si stergere

Aveti dreptul sa solicitati corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea aveti dreptul sa solicitati stergerea datelor cu caracter personal cand acestea nu mai sunt necesare in raport de scopurile pentru care au fost prelucrate, sau daca prelucrarea acestora este ilegala.

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul sa solicitati restrictionarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in urmatoarele cazuri: contestati exactitatea datelor, caz in care puteti solicita restrictioarea prelucrarii pentru perioada de timp in care facem verificam exactitatea datelor; prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

 • Dreptul la opozitie

Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in scopuri de marketing sau din motive legate de situatia particulara in care va aflati. Intr-o atare situatie, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care vom demonstra ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs. 

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat si care va privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat. Aveti totodata dreptul de a transmite aceste date unui alt operator.

 • Dreptul de a va retrage consimtamantul, atunci cand datele sunt prelucrate in temeiul consimtamantului dvs. 

12. Exercitarea drepturilor dvs.

 

Pentru a va exercita oricare din drepturile, va rugam sa ne transmiteti solicitarea dvs. in scris, la adresa de email: contact@key-training.ro

Vom raspunde solicitarii dvs. fara intarzieri nejustificate, in termen de cel mult o luna, cu exceptia situatiei in care din cauza complexitatii sau a numarului cererilor vom fi nevoiti sa prelungim termenul de raspuns cu maxim 2 luni, conform Regulamentului.

13. Depunerea unei plangeri la Autoritatea de Supraveghere

 

In cazul in care apreciati ca drepturile dvs. au fost incalcate, puteti depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere competenta, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania.

14. Date de contact

 

Pentru orice solicitare ne puteti contacta la adresa de email: contact@key-training.ro

Prezentul document a fost creat si se afla in vigoare incepand cu data de: 01.01.2020